Tag: xóa đói giảm nghèo

Thế giới càng giàu nhưng nghèo đói không hề giảm

Thế giới càng giàu nhưng nghèo đói không hề giảm

Các nước Nam Á như Bangladesh và Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng nhưng hệ thống phúc lợi xã hội lại rất yếu. Châu Phi không có chút khởi sắc nào về kinh tế, lại