Tag: văn phong

Lời khuyên của CEO Microsoft dành cho dân văn phòng

Lời khuyên của CEO Microsoft dành cho dân văn phòng

Khác với nhóm biết tất cả, những người học tất cả luôn tỏ ra mình chẳng biết gì, họ im lặng trong các cuộc tranh luận. Thay vì là chuyên gia như những người biết tất cả, nhóm học tất