Tag: tiểu sử Mark Elliot Zuckerberg

Người thành đạt – Mark Elliot Zuckerberg

Người thành đạt - Mark Elliot Zuckerberg

Mặc dù đã có thêm những cải tiến đáng kể nhưng Mark vẫn luôn tìm cách làm mới mình cũng như Facebook nhằm thoát khỏi vết xe đổ của những hãng công nghệ khác. Mark và các nhân viên của