Tag: tiểu sử Jack Dorsey

Người thành đạt – Nhà đồng sáng lập Twitter – Jack Dorsey

Người thành đạt - Nhà đồng sáng lập Twitter - Jack Dorsey

“Chúng ta không nhất thiết phải giải quyết vấn đề nào cả, miễn là đam mê của chúng ta được thực hiện”. Theo Jack Dorsey, khởi nghiệp không phải lúc nào cũng là để giải quyết vấn đề gì đó.