Tag: thói quen xấu

Bill Gates – Ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công

Bill Gates - Ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công

Ở những nơi nước sâu, bọn trẻ sẽ học bơi nhanh hơn và tốt hơn. Khi chúng không còn đường lùi, chúng sẽ đến được bờ bên kia an toàn. Chỉ có trong tình thế không có đường lùi, chúng

Những thói quen khiến bạn mãi nghèo

Những thói quen khiến bạn mãi nghèo

Những con số trên đã khẳng định rằng, người nghèo khó làm giàu bởi họ có quá nhiều thói quen “nghèo” và không có những thói quen tích cực, giúp tạo ra tài sản. Phần lớn người giàu có học