Tag: thói quen không thể thành công

Bill Gates – Ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công

Bill Gates - Ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công

Ở những nơi nước sâu, bọn trẻ sẽ học bơi nhanh hơn và tốt hơn. Khi chúng không còn đường lùi, chúng sẽ đến được bờ bên kia an toàn. Chỉ có trong tình thế không có đường lùi, chúng