Tag: thế giới ảo

Liệu con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống dù không làm việc?

Liệu con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống dù không làm việc?

Ở Israel, có một tỷ lệ đáng kể những người đàn ông Do Thái được xã hội cực kỳ trọng vọng nhưng không bao giờ làm việc. Họ dành cả cuộc đời để nghiên cứu thánh thư và thực hiện