Tag: Steve Jobs

Người thành đạt – Steve Jobs

Người thành đạt - Steve Jobs

Tại Apple không có sự chịu trách nhiệm của một tập thể và nếu bạn là một trưởng nhóm làm việc thì tốt nhất là cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Khi gặp sai phạm bạn hãy