Tag: quản lý thời gian

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower của cựu tổng thống Mỹ

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower của cựu tổng thống Mỹ

Phương pháp của Eisenhower đặc biệt hữu ích vì nó buộc chúng ta đặt ra câu hỏi liệu một hành động có thật sự cần thiết, từ đó dần dần chúng ta tiến tới “Bỏ đi” nhiệm vụ đó chứ