Tag: ở công sở không nên nói chuyện gì

5 điều tối kỵ bàn luận tại công sở

5 điều tối kỵ bàn luận tại công sở

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng đó là đồng nghiệp thân thiết và có thể tin tưởng, bạn cũng không nên chia sẻ kế hoạch đổi việc của mình quá sớm. Tốt nhất, đừng đề cập đến vấn đề đổi