Tag: người do thái

10 định luật làm giàu của người Do Thái

10 định luật làm giàu của người Do Thái

Người Do Thái không nhân nhượng đối với tổ viên hoặc những thứ phá hoại tổ chức, họ cho rằng cần phải kịp thời xử lý ngay cả trước khi những phần tử tiêu cực này bắt đầu phá hoại.