Tag: nên đầu tư gì

Tỷ phú Darren Hardy chia sẻ về khoản đầu tư tốt nhất

Tỷ phú Darren Hardy chia sẻ về khoản đầu tư tốt nhất

Khi tôi kiếm được 150.000 USD ở tuổi thiếu niên, tôi đã dành đúng 10% (15.000 USD) cho sự phát triển cá nhân. Đến khi kiếm được 500.000 USD, tôi tiếp tục làm như vậy và cho đến khi kiếm