Tag: lãnh đạo

Triết lý “Không có nhân viên kém, chỉ có lãnh đạo tồi!”

Triết lý “Không có nhân viên kém, chỉ có lãnh đạo tồi!”

Nhìn đội ngũ “đánh đông dẹp bắc” của Jack Ma có thể thấy đều là những người ưu tú. Họ tài giỏi, dũng cảm, có nguyên tắc riêng của bản thân, dốc toàn tâm toàn lực vì công ty mà