Tag: kỹ năng bán hàng

Thời đại của sự gián tiếp

Thời đại của sự gián tiếp

Khi nói về chất lượng, ai cũng thích nghe về chất lượng sản phẩm, nhưng nếu chung ta, những người đi kinh doanh ngồi nói về sản phẩm của mình mà dùng tính từ tốt thì không ổn. Người ta

Những kỹ năng tối quan trọng dành cho các salesman

Những kỹ năng tối quan trọng dành cho các salesman

Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Ai cũng hiểu câu đó, ai cũng tâm tâm niệm điều đó, nhưng khi ra thị trường thì hầu như không ai biết làm như thế nào! Đó là do chúng ta