Tag: học cách làm giàu

Những thói quen khiến bạn mãi nghèo

Những thói quen khiến bạn mãi nghèo

Những con số trên đã khẳng định rằng, người nghèo khó làm giàu bởi họ có quá nhiều thói quen “nghèo” và không có những thói quen tích cực, giúp tạo ra tài sản. Phần lớn người giàu có học