Tag: đầu tư

Tỷ phú Darren Hardy chia sẻ về khoản đầu tư tốt nhất

Tỷ phú Darren Hardy chia sẻ về khoản đầu tư tốt nhất

Khi tôi kiếm được 150.000 USD ở tuổi thiếu niên, tôi đã dành đúng 10% (15.000 USD) cho sự phát triển cá nhân. Đến khi kiếm được 500.000 USD, tôi tiếp tục làm như vậy và cho đến khi kiếm

Tiết kiệm tiền để đầu tư từ 50.000 đồng

Tiết kiệm tiền để đầu tư từ 50.000 đồng

Áp dụng phong cách đầu tư hiện đại hiệu quả. Việc thực theo phương thức đầu tư Modern Portfolio Theory (Quỹ đầu tư hiện đại) của nhà kinh tế học Harry Markowitz người đã đã đoạt giải Nobel kinh tế