Tag: chi phí

Tiết kiệm tiền để đầu tư từ 50.000 đồng

Tiết kiệm tiền để đầu tư từ 50.000 đồng

Áp dụng phong cách đầu tư hiện đại hiệu quả. Việc thực theo phương thức đầu tư Modern Portfolio Theory (Quỹ đầu tư hiện đại) của nhà kinh tế học Harry Markowitz người đã đã đoạt giải Nobel kinh tế