Tag: câu chuyện về Jack Welch

Người thành đạt – Nhà lãnh đạo thế kỷ Jack Welch

Người thành đạt - Nhà lãnh đạo thế kỷ Jack Welch

Việc phát triển lãnh đạo là trái tim và linh hồn của mọi công ty. Vì vậy khi làm việc bạn cần phải có nhiệt huyết, luôn nhìn thấy những cơ hội mới trong tương lai. Để có được điều