Tag: cách xác định mục tiêu

Những câu hỏi cần trả lời trước khi bước sang tuổi 30

Những câu hỏi cần trả lời trước khi bước sang tuổi 30

“Rất nhiều người có quan niệm rằng: mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp hơn nếu bạn không có hành động gì để thay đổi nó. Nếu bạn đang cảm thấy thỏa