Tag: cách tạo ấn tượng đầu

Tìm hiểu nguyên tắc đầu tiên của giao tiếp

Tìm hiểu nguyên tắc đầu tiên của giao tiếp

Đứng cách người đối diện một khoảng cách trung bình: không quá gần để khiến người khác cảm thấy không thoải mái hoặc quá xa để tránh người đối diện cảm thấy quá cách biệt. “Một số người đi đến