Tag: cách tăng trí thông minh

Độc thoại có thể giúp bạn thông minh và học giỏi hơn

Độc thoại có thể giúp bạn thông minh và học giỏi hơn

Nhưng lưu ý, đó không phải những câu chuyện như về thời tiết hay các sở thích cá nhân. Ulrich Boser, tác giả cuốn Learn Better chia sẻ, đừng chỉ tỉ tê với chính mình về những thứ vô thưởng