Tag: cách tăng doanh số bán hàng

Thời đại của sự gián tiếp

Thời đại của sự gián tiếp

Khi nói về chất lượng, ai cũng thích nghe về chất lượng sản phẩm, nhưng nếu chung ta, những người đi kinh doanh ngồi nói về sản phẩm của mình mà dùng tính từ tốt thì không ổn. Người ta