Tag: cách phê bình người khác

Là người thông minh phải biết phê bình người khác

Là người thông minh phải biết phê bình người khác

Trong những tình huống với đời sống cá nhân, hãy làm lời phê bình không tập trung vào việc họ là “người xấu”, giúp họ hiểu được hành động của họ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Bài