Tag: cách nói lời từ chối người khác

Kinh nghiệm để nói “Không” với mọi người

Kinh nghiệm để nói "Không" với mọi người

Lời từ chối này đặc biệt hữu ích với những lời yêu cầu tế nhị: “Chúng tôi rất muốn đến cả gia đình nhưng thật không may giá thuê phòng khách sạn đắt quá…”. Đừng suy diễn sâu xa. (Có