Tag: cách lãnh đạo

Câu chuyện về người đưa Uber thành ứng dụng gọi xe hàng đầu

Câu chuyện về người đưa Uber thành ứng dụng gọi xe hàng đầu

TK vô cùng quan tâm đến chi tiết. Anh ấy sẽ nhìn vào biểu đồ của bạn và hỏi về độ chênh lệch giữa các tuần. Anh ấy sẽ hỏi về kích thước mẫu trong các thử nghiệm A/B testing.