Tag: cách kinh doanh

Những tính xấu cần có của người làm kinh doanh

Những tính xấu cần có của người làm kinh doanh

Trong đạo Phật có khái niệm Chánh Nghi và Chánh Tinh tấn. Không có Chánh Nghi, tức là sự nghi ngờ hợp lý, muốn tìm hiểu cho kỹ điều mình chưa rõ thì không thể có sự tinh tấn, tiến