Tag: cách giết thời gian

Những đặc điểm khác nhau giữa người giàu và người nghèo

Những đặc điểm khác nhau giữa người giàu và người nghèo

Người nghèo dễ bị những lợi ích nhỏ thu hút và không nhìn thấy những thứ rộng lớn hơn và như thế, họ thường rơi vào cảnh ngộ “tham đũa bỏ mâm”. 1. Người giàu thường thích đầu tư, người