Tag: các bài học cho con

Kinh nghiệm có thể giúp con bạn thành công trong tương lai

Kinh nghiệm có thể giúp con bạn thành công trong tương lai

Nhưng nếu bạn chịu khó tập vẽ, thực hành các kỹ năng thiết kế web, hay viết blog, update và xây dựng một kênh trên YouTube, hay làm một dự án nhỏ nào đó… thì chỉ một năm sau bạn