Tag: Bill Gates

Người thành đạt – Tỷ phú Bill Gates

Người thành đạt - Tỷ phú Bill Gates

Bill Gates cùng với Paul Allen đã sáng lập ra công ty Microsoft với số vốn ban đầu chỉ là 16.005 đô la để phát triển các phần mềm cho máy tính cá nhân. Nhờ những bước đi nhỏ lẻ