Tag: bí quyết tăng hiệu suất làm việc

Kinh nghiệm giúp tăng năng suất làm việc

Kinh nghiệm giúp tăng năng suất làm việc

Trong một thí nghiệm mà bà đã thực hiện, những người làm được việc đơn giản này đã cải thiện được hiệu suất làm việc của mình thêm 79%, so với những người không thực hiện nó. Con người chỉ