Tag: bí quyết được năng lương

Những yếu tố có thể giúp lương của bạn cao hơn đồng nghiệp

Những yếu tố có thể giúp lương của bạn cao hơn đồng nghiệp

Nếu như bạn muốn sếp nhận ra những nỗ lực của mình, cứ chúi mũi cả ngày vào máy tính và bàn giấy chẳng bao giờ có tác dụng. Bạn cần phải biết những việc mình làm đã mang lại